Re-integratie

50|50 hotel Belmont is een uniek hotel en congrescentrum gelegen bij het middelpunt van Nederland, daar waar de rust en de ruimte begint. We maken onderdeel uit van het Leger des Heils en doen ons werk met oog voor kwetsbaren in de samenleving. We zijn een bedrijf waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen krijgen op terugkeer in de samenleving en herstel van het gewone leven. 

Samen werken aan herstel

50|50 staat symbool voor samenwerking. Wij bieden mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt inspirerend werk onder begeleiding op alle operationele afdelingen in ons hotel en congrescentrum. En we doen een oproep aan de samenleving om hen door middel van een reguliere baan perspectief te bieden op een zelfstandig bestaan.

Werkbegeleiders en re-integratiecoaches

Binnen 50|50 hotel Belmont werken wij met bekwaam en opgeleid personeel. Zo zijn al onze werkbegeleiders vakinhoudelijk geschoold en beschikken zij over de eigenschappen die nodig zijn om een deelnemer goed te kunnen begeleiden. Daarnaast hebben wij twee re-integratiecoaches in dienst die de deelnemers ondersteunen in het maken van een vervolgstap richting de arbeidsmarkt. 

Bevorderen van herstel van het gewone leven

Wij gaan binnen ons werk uit van de positieve krachten en talenten van ieder mens. We kijken hoe de eigen kracht van de deelnemer kan worden ingezet om doelen, gezond gedrag en herstel van het gewone leven te bevorderen.

Dit werk doen we vanuit ons hotel en congrescentrum waar we jaarlijks duizenden gasten op onze vijftig hotelkamers en in onze elf vergaderzalen verwelkomen.