Non-alcohol

50|50 Hotel en Congrescentrum Belmont is onderdeel van het Leger des Heils. Het Leger des Heils zet zich wereldwijd in om verslaafden aan alcohol en/of drugs te helpen van hun verslaving af te komen. Werknemers, vrijwilligers en gasten tonen op deze manier hun solidariteit met de mensen voor wie het gebruik van deze producten een probleem is. Wij verwennen u graag met andere verrassende alternatieven, zoals alcoholvrije wijnen, bieren en cocktails.

Geschiedenis non-alcohol beleid
De grondlegger van het Leger des Heils, William Booth, organiseerde evangelisatiediensten in Oost Londen, de achterbuurten van de stad. Hij zag dat het leven van die mensen verwoest werd door alcohol. De mannen moesten hard werken in de fabrieken en daarna verdronken ze hun weekloon in het café. Veel mensen waren werkloos, ze dronken om hun ellende te vergeten. Booth zag hoe het de gezinnen ontwrichtte. Mensen leden honger en hadden geen oor meer naar het verhaal van Jezus en de liefde van God. Ze hadden brood, een bad en een bed nodig. 'Een lege maag heeft geen oren' zei hij. Zo begon hij, met zijn vrouw en de mensen die zich bij hen aansloten, hulp te verlenen. Ze wilden helpen en met de mensen optrekken, maar gebruikten zelf geen alcohol. Om te laten zien dat je beter af bent en gelukkiger bent zonder drank.